Biografie

 In deze periode is zij altijd blijven schilderen. Van der Linden gebruikte haar werken vaak als brondmateriaal voor de opzet van een nieuwe opera.

Haar opera's kenmerkten zich door hun opvallend visuele insteek waarin Van der Linden decor en kostuum als levende schilderijen door haar muziek heen weefde. De libretti die ze maakte, waarin de verbeelding aan de macht was, duiken nu ook weer op in  in de  soms raadselachtige elementen en verhalende  thematiek van haar werk.