Museum de Fundatie  
Uitgeverij Waanders & de Kunst
Vormgeving Harald Slaterus
Fotografie Peter Tijhuis
www.waandersdekunst.nl